အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းအထူး ဒေတာဘေ့စ်

“အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းအထူး ဒေတာဘေ့စ်”သည် ၂၀၀၃ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ကျောင်း၏နိုင်ငံအဆင့်အဓိက ဘာသာရပ်ဖြစ်သော လူမျိုးရေးရာဗေဒနှင့် ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန လူမှုရေးနှင့် သိပ္ပံပညာအဓိကသုတေသနစခန်းဖြစ်သော အနောက်တောင်ပိုင်း နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ယဉ်ကျေးမှုသုတေသနစင်တာ၏ ပညာသင်ကြားပို့ချရေးနှင့် သိပ္ပံပညာသုတေသနပြုလုပ်ရေး လိုအပ်ချက်များအရ တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဒေတာဘေ့စ်သည် စာရွက်ဖြင့်ပုံနှိပ်သော စာအုပ်စာတမ်းများကို အခြေခံကာ တည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်းစီမံကိန်း တည်ဆောက်ရေးအတွက် ယူနန်ပြည်နယ် ပညာရေးဦးစီးဌာန လူမှုရေးသိပ္ပံပညာသုတေသနရန်ပုံငွေ(03Y086G) ထောက်ပံ့ကူညီ ပေးပါသည်။ ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် ဧပြီလမှစ၍ ဤလုပ်ငန်းသည် ယူနန်တက္ကသိုလ် “၂၁၁” စီမံကိန်း ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်ရေးစနစ် တတိယအကြိမ်မြောက် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းအဖြစ် တည်ဆောက်ခွင့်ရရှိကာ အထူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလတွင် ယင်းလုပ်ငန်းသည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန “၂၁၁” စီမံကိန်း အဆင့်မြင့်ပညာရေး စာတမ်းအာမခံစနစ် (CALIS) မှ တတိယအကြိမ်မြောက် “သီးခြားအကြောင်းအရာ အထူးဒေတာဘေ့စ်”စီမံကိန်းခွဲ (4401-YN-502)ရရှိ၍ ထောက်ပံ့တည်ဆောက် ထားပါသည်။ စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့့်် ယခုအခါတွင် ဒေတာဘေ့စ်သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီ ဖြစ်ပါသည်။