လုပ်ဆောင်ချက်ဖွဲ့ပုံ (Cheng Gong စာကြည့်တိုက်)

ပထမထပ်

အနောက်ဘက်ပထမပိုင်း-  စာပေ၊ အနုပညာ (I,J)

ဗဟို၏အနောက်ပိုင်း-Bookcrossing၊Compact Stacks စာအုပ်များသိုလှောင် ရာနေရာ

ဗဟို-  စာအုပ်သစ်များပြသသောနေရာ

ဗဟို၏အရှေ့ပိုင်း-  ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးဌာန၏စာအုပ်သစ်များပြသသောနေရာ

အရှေ့ဘက်ပထမပိုင်း-ဘာသာ၊စာလုံး၊ သမိုင်းနှင့်   ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊

အထွေထွေစာအုပ်များ(H,K,Z)

ဒုတိယထပ်

အနောက်ဘက်ပထမပိုင်း-

မာ့က်စနှင့်လီနင်ဝါဒ၊ မော်စီတုန်းအတွေးအခေါ်၊ တိန့်ရှောင်ဖိန်သဘောတရား၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် သိပ္ပံပညာအထွေထွေသဘောတရား၊ နိုင်ငံရေး၊ ဥပဒေ ဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊(A,B,C,D)

အနောက်ဘက်ဒုတိယပိုင်း-

အထူးသိုလှောင်ထားသောစာအုပ်များ

အနောက်ဘက်တတိယပိုင်း-

ယူနန်တက္ကသိုလ်ဥပဒေဆိုင်ရာစာအုပ်များ(ဝိဇ္ဇာပညာရပ်)

ဗဟို-

လက်ရှိထုတ်ဝေလျက်ရှိသော မဂ္ဂဇင်း သတင်းစာများ

အရှေ့ဘက်တတိယပိုင်း-

ယူနန်တက္ကသိုလ်ဥပဒေဆိုင်ရာစာအုပ်များ (သိပ္ပံပညာရပ်) အရင်ကျောင်းခွဲ၏သမိုင်း၊ အနုပညာဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊ အထွေထွေစာအုပ်များ (J,K,Z)

အရှေ့ဘက်ပထမပိုင်း-

စစ်ရေး ၊ စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ သိပ္ပံပညာ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များ (E,F,G)

တတိယထပ်

အနောက်ဘက်ပထမပိုင်း-

သိပ္ပံပညာစာအုပ်များ(N,K)

အနောက်ဘက်ဒုတိယပိုင်း-

ရှားပါးတန်းဖိုးကြီးသောစာအုပ်များ၊ ရှေးဟောင်းစာအုပ်များ

အနောက်ဘက်တတိယပိုင်း -

ဖုတန့်တက္ကသိုလ်ကလှူဒါန်းထားသောစာနယ်ဇင်းများ

ဗဟို -

အော်တိုမက်တစ်နည်းပညာ၊ ကွန်ပျူတာနည်းပညာ

အရှေ့ဘက်တတိယပိုင်း-

ဖုတန့်တက္ကသိုလ်ကလှူဒါန်းထားသောစာအုပ်များ

အရှေ့ဘက်ဒုတိယပိုင်း-

အဖွဲ့အစည်းများနှင့်  ပုဂ္ဂလိကအလှူရှင်များက လှူဒါန်းထားသောစာအုပ်များ

အရှေ့ဘက်ပထမပိုင်း-

ဖုတန့်တက္ကသိုလ်ကလှူဒါန်းထားသောစာအုပ်များ

 

စတုတ္ထအထပ်

အနောက်ဘက်ပထမပိုင်း-

ဂျပန်ဘာသာစာတမ်းများစင်တာ

အနောက်ဘက်ဒုတိယပိုင်း-

ဂျပန်ဘာသာစာတမ်းများစင်တာ

ဗဟို-

နိုင်ငံခြားဘာသာစာအုပ်များ

အနောက်ဘက်ဒုတိယပိုင်း-

ယူနန်တက္ကသိုလ်၏စာအုပ်စာတမ်းသိုလှောင်ရာနေရာ

အရှေ့ဘက်ပထမပိုင်း-

သတ်မှတ်ရက်ထက်ကျော်သောစာအုပ်များ သိုလှောင်ရာနေရာ