เวลาเปิดบริการ

เวลาเปิดบริการ(ห้องสมุดตงลู่)

วันจันทร์-พฤหัสบดีและวันเสาร์-อาทิตย์ 8.00—22.00 น.

วันศุกร์ 8.00—12.00 น.


เวลาเปิดบริการ(ห้องสมุดเฉิงก้ง)

วันจันทร์-พฤหัสบดีและวันเสาร์-อาทิตย์ 8.30—22.30 น.

วันศุกร์ 8.30—12.00 น.