เขตสาขา(ห้องสมุดเฉิงก้ง)

เขตตะวันตกที่๒

หนังสือที่หายากและหนังสือโบราณ

เขตตะวันตกที่๓

วารสารที่มหาวิทยาลัยฟู่ต้าลมอบให้

เอเทรียม

เทคโนโลยีอัตโนมัติและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เขตตะวันออกที่๓

วารสารที่มหาวิทยาลัยฟู่ต้าลมอบให้

เขตตะวันออกที่๒

วารสารที่กลุ่มและบุคคลมอบให้

เขตตะวันออกที่๑

หนังสือที่มหาวิทยาลัยฟู่ต้าลมอบให้

ชั้นที่๔

เขตตะวันตกที่๑

ศูนย์วรรณกรรมภาษาญี่ปุ่น

เขตตะวันตกที่๒

ศูนย์วรรณกรรมภาษาญี่ปุ่น

เอเทรียม

หนังสือภาษาต่างประเทศ

เขตตะวันออกที่๒

คลังหนังสือของมหาวิทยาลัยยูนนาน

เขตตะวันออกที่๑

วารสารและหนับสือพิมพ์เก่า