ศาตรจารย์ฮายาชี เคนิชิโร เพื่อนชาวญี่ปุ่นมาเยือนหอสมุด ม.ยูนาน

วันที่5 กันยายน  ศาตรจารย์ฮายาชี เคนิชิโร ภาคการวิจัยศิลปศาสตร์ คณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยนาโกยาได้รับการเชิญมาเยือนหอสมุด วิทยาเขตเฉินก้ง มหาวิทยาลัยยูนนาน  ในศูนย์ตำราญี่ปุ่นของหอสมุด วิทยาเขตเฉินก้ง ม.ยูนนานมีหนังสือตำราเป็นจำนวนสองแสงกว่าเล่ม  ในนี้มีหนึ่งแสงเจ็ดหมื่นกว่าเล่มมาจากการบริจาคจากสมาคมวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นตั้งแต่ ค.ศ. 2007เป็นต้นมา  ศูนย์ตำราได้รับการสร้างสรรค์งานจากอาจารย์กับนักศึกษาของภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะภาษาต่างประเทศ ม.ยูนนาน   ศาตรจารย์ฮายาชี เคนิชิโรได้ชมศูนย์ตำราของหอสมุด ม.ยูนนาน โดยมี นายหลี่ตงหง นายกหอสมุดไปเป็นเพื่อน  ศาตรจารย์ฮายาชี เคนิชิโรได้ชื่นชมกับประวัติศาสตร์ของหอสมุด ม.ยูนนาน  ท่านกล่าวว่า ตำราและหนังสือญี่ปุ่นในศูนย์ตำรามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  และมีจำพวกจำนวนมาก  พร้องทั้งมีค่ามาก  ท่านด้วยความหวังว่าจะสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในอนาคต  พร้อมร่วมมือสร้าง ศูนย์ตำราญี่ปุ่นภาคตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อที่จะอำนวยและสนับสนุนทรัพยากรด้านหนังสือให้กับผู้เรียนในการศึกษาและวิจัยญี่ปุ่น  และจะสร้างบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  การวิจัย และการพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพ

3.jpg