นางหวงสู้เสีย นายกหอสมุดมหาวิทยาลัยหนานหัวไต้หวัน กับคณะมาเยือนหอสมุดมหาวิทยาลัยยูนนาน

วันที่๒๓ กรกฎาคม  นางหวงสู้เสีย นายกหอสมุดมหาวิทยาลัยหนานหัวไต้หวัน กับคณะมาเยือนหอสมุดมหาวิทยาลัยยูนนาน  แขกคณะไต้หวันได้ชมหอสมุดวิทยาเขตเฉินก้ง มหาวิทยาลัยยูนนานโดยมีนายหลี่ตงหง นายกหอสมุด ม.ยูนนานไปเป็นเพื่อนกับคณะ  หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้เข้างานสัมนา  ในงานสัมนา ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือกันในด้านการสร้างสรรค์การบริการกับวัฒนาธรรม  ด้วยความหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะสร้างความร่วมมือในทางด้านการแบ่งปันทรัพยกรและการสร้างสรรค์การบริการ

4.jpg