พิธีรัฐบาลอินเดียมอบรูปหล่อ"นายฐากูร"ให้กับมหาวิทยาลัยยูนนาน ได้จัดขึ้นในวิทยาเขตเฉินก้ง

พิธีรัฐบาลอินเดียมอบรูปหล่อ"นายฐากูร"ให้กับมหาวิทยาลัยยูนนาน ได้จัดขึ้นในวิทยาเขตเฉินก้ง.