นักวิชาการ40ท่านจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนได้ร่วมกันในมหาวิทยาลัยยูนนาน

เมื่อวันที่26-26เมษายนนี้ กิจกรรมฟอรั่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี "การพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรว์ด้านวัสดุ" และ"การพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ด้านการก่อสร้าง"ของคณะวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนได้จัดที่ห้องประชุมของหอสมุดในวิทยาเขตเฉินก้งของมหาวิทยาลัยยูนนานอย่างราบรื่น  

นักวิชาการ40ท่านจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่มาจากทั้งประเทศจีนและผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ร่วมกันในมหาวิทยาลัยยูนนาน เพื่ออภิปรายแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตและความก้าวหน้าและการพัฒนาของเทคโนโลยีวิทยาศาสตรว์ในด้านวัสดและการก่อสร้าง