Chào mừng đến với Thư viện Đại học Vân Nam

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Tin tức

Giám đốc thư viện Đại học Nam Hoa Đài Loan Hoàng Tố Hà cùng đoàn đại biểu đã đến thăm thư viện trường chúng tôi, vào ngày 23 tháng 7 năm 2016.

Ngày 5 tháng 9 năm 2016, phó giáo sư, tiến sĩ lịch sử học, khoa Nghiên cứu Văn học Đại học viện, trường Đại học Nagoya, Hayashi Kenichiro đã nhận lời mời đến thăm thư viện trường chúng tôi ở cơ sở Trình Cống.

Giám đốc thư viện Đại học Nam Hoa Đài Loan Hoàng Tố Hà cùng đoàn đại biểu đã đến thăm thư viện trường chúng tôi, vào ngày 23 tháng 7 năm 2016.

​ Ngày 5 tháng 9 năm 2016, phó giáo sư, tiến sĩ lịch sử học, khoa Nghiên cứu Văn học Đại học viện, trường Đại học Nagoya, Hayashi Kenichiro đã nhận lời mời đến thăm thư viện trường chúng tôi ở cơ sở Trình Cống.

Ngày 25 - 26 tháng 4, hoạt động diễn đàn khoa học kỹ thuậ

Cuộc sống thư viện