Lễ khánh thành tượng đồng Tagore do chính phủ Ấn Độ trao tặng trường Đại học Vân Nam được tổ chức tại khu trường Trình Cống

Lễ khánh thành tượng đồng Tagore do chính phủ Ấn Độ trao tặng trường Đại học Vân Nam được tổ chức tại khu trường Trình Cống