40 viện sĩ viện khoa học Trung Quốc tụ hội tụ tại trường Đại học Vân Nam

Ngày 25 - 26 tháng 4, hoạt động diễn đàn khoa học kỹ thuật " tiến triển vật liệu khoa học" và " tiến triển công trình khoa học" được tổ chức thành công tại hội đường thư viện ở cơ sở Trình Cống trường Đại học Vân Nam, 40 vị viện sĩ viện khoa học Trung Quốc và 50 vị chuyên gia nội tiếng về lĩnh vực hữu quan đã hội tụ tại trường Đại học Vân Nam, cùng nhau thảo luận tiến trình và xu hướng phát triển của khoa học vật liệu và khoa học công trình.