Kho dữ liệu hoa cỏ đặc sắc Vân Nam

Kho dữ liệu số đặc sắc Hoa cỏ Vân Nam là một trong những chương trình xây dựng vào giai đoạn thứ ba thuộc công trình 211 do thư viện trường Đại học Vân Nam xây dựng. Kho dữ liệu đặc sắc là kho dữ liệu cửa ngõ của hoa cỏ tỉnh Vân Nam có nhiều loại hình tài nguyên, bao gồm tin tức, hội nghị, chủng loại, chuyên gia, sách báo, tạp chí, bài văn tốt nghiệp, hình ảnh, video, dịch vụ đặc sắc, danh mục xí nghiệp, thông tin cung cầu vân vân. Số liệu được thu thập lưu trữ có tính thực dụng cao, văn hiến và hình ảnh trong và ngoài nước của các loại hoa cỏ từ loại hoa cỏ mọc hoang đến loại hoa cỏ do người trồng trọt đều được thu thập và lưu trữ. Mục tiêu của kho dữ liệu là thu thập tất cả thông tin có liên quan tới hoa cỏ Vân Nam, phục vụ cho công việc giảng dạy, nghiên cứu của trường cao đẳng đại học, phục vụ cho đông đảo cơ cấu và cá nhân đang làm việc liên quan tới chuỗi công nghiệp hoa cỏ, đồng thời làm tham khảo cho quyết sách của chính quyền Vân Nam.