Sơ đồ chức năng (cơ sở Đông Lục)

kho sách tầng 1: khoa học tự nhiên

lưu trữ  loại sách từ loại N đến Z  tổng cộng 11 loại

kho sách tầng 2: khoa học xã hội
lưu trữ loại sách A, B, C, D, E, F, G, H, K tổng cộng 9 loại sách.

tầng 2 (phòng 206)

phòng đọc loại sách văn học (I), nghệ thuật (J)

Tầng 3: kho sách Hán văn quỹ Khoa học xã hội  (phòng 307)

sưu tầm dữ liệu sách khoa học xã hội tổng số 11 loại (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J).

 Tầng 3 (phòng 306): Kho sách mẫu ngoại văn.

Lưu trữ sách ngoại văn tổng số 22 loại.

Tầng 4 (phòng 408-409): Kho sách mẫu Hán văn

Tầng 4 (phòng 408-409): kho sách mẫu Hán văn.

Tạp chí đóng quyển theo loại trong kho lớn tầng 4 (phòng 408 - 409) tất cả đã được chuyển sang kho sách tập trung ở cơ sở Trình Cống, (nếu bạn cần mượn đọc thì phải đến quầy mượn đọc tầng một hẹn trước và xin vận chuyển dữ liệu)

Hiện kho này đang lưu trữ mẫu sách khoa học tự nhiên (loại N - loại Z), mẫu sách lưu trữ bằng “phương pháp Vân Đại”, mẫu sách loại K.

Tầng 4 (phòng 407): Kho báo

Lưu trữ tờ báo trước thời kỳ giải phóng, tờ báo đóng quyển năm 2013 - 2014.

Tầng 4(phòng 406): Phòng đọc báo chí

Lữu trữ tạp chí và báo đương thời

Tầng 5: kho sách cổ thư, phòng sách Trọng Mục, phòng sách Văn Huân, phòng sách được tặng.

Phòng sách Trọng Mục (phòng 502), chỉ được mượn đọc tại phòng, không được mang ra ngoài.

Phòng sách Văn Huân (phòng 508), chỉ được mượn đọc tại phòng, không được mang ra ngoài.

Kho sưu tập bài văn trường Đại học Vân Nam và loại sách được tặng trong Phòng 505 nguyên phòng lưu trữ sách được tặng được chuyển sang cơ sở Trình Cống.

Luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ đang được lưu trữ tại phòng 505, có thể mượn ra ngoài đọc 1 quyển, thời hạn mượn là 30 ngày.


Địa điểm mượn địc sau khi điều chỉnh

1. Mượn và trả sách tầng 1 (phòng 113)

Phụ trách công việc làm thủ tục mượn đọc và trả lại loại sách được mang ra ngoại đọc ở tầng 1, tầng 2.
Phòng đọc loại sách văn học và nghệ thuật (phòng 206)

Phụ trách công việc làm thủ tục mượn và trả sách của phòng này, thủ tục trả sách của cơ sở Đông Lục.

Kho sách mẫu Hán văn tầng 3 (phòng 306)

Phụ trách công việc thủ tục mược đọc của phòng 306, 307, 408 - 409.

Phòng báo chí tầng 4 (phòng 406)

Phụ trách công việc mượn đọc báo chí đương thời và tờ báo thời kỳ Dân Quốc.

Phòng văn hiến khoa học xã hội tầng 5 (phòng 504)

Phụ trách công việc mượn đọc văn hiến ở các phòng tầng 5.