Kho kiến thức cơ cấu trường Đại học Vân Nam

Kho kiến thức cơ cấu trường Đại học Vân Nam là  cơ sở hạ tầng phục vụ công việc nghiên cứu học thuật của trường Đại học Vân Nam, kho đã thu thập và lưu trữ thành quả trí tuệ và học thuật của giáo viên và nhân viên nghiên cứu của trường Đại học Vân Nma; cung cấp hàng loạt dịch vụ về công việc nghiên cứu và trao đổi học thuật cho giáo viên, nhân viên nghiên cứu và sinh viên trường Đại học Vân Nam, gồm có lưu trữ, quản lý, công bố, tra cứu và chia sẻ công khai .