Giám đốc thư viện đại học Nam Hoa Đài Loan Hoàng Tố Hà cùng đoàn đại biểu đến thăm thư viện trường chúng tôi

Giám đốc thư viện Đại học Nam Hoa Đài Loan Hoàng Tố Hà cùng đoàn đại biểu đã đến thăm thư viện trường chúng tôi, vào ngày 23 tháng 7 năm 2016. Cùng với giám đốc thư viện trường chúng tôi ông Lý Đông Hồng, người khách Đài Loan đã tham quan thư viện của trường chúng tôi ở cơ sở Trình Cống. Hai bên đã cùng nhau tiến hành cuộc giao lưu tọa đàm, trong cuộc giao lưu, hai bên đã trao đổi sâu sắc với nhau về các vấn đề như đổi mới phục vụ, xây dựng nền văn hóa v.v... Hai bên cùng hy vọng sau này sẽ có nhiều hợp tác giao lưu hơn trong các lĩnh vực như tư liệu cùng hưởng, đổi mới phục vụ v.v...

4.jpg