Người bạn Nhật Bản Hayashi Kenichiro đến thăm thư viện trường chúng tôi

 Ngày 5 tháng 9 năm 2016, phó giáo sư, tiến sĩ lịch sử học, khoa Nghiên cứu Văn học Đại học viện, trường Đại học Nagoya, Hayashi Kenichiro đã nhận lời mời đến thăm thư viện trường chúng tôi ở cơ sở Trình Cống. Trong “Trung tâm Văn hiến tiếng Nhật” của thư viện trường chúng tôi hiện có hơn 200.000 quyển sách, trong đó, từ năm 2009 trở lại đây, hiệp hội Khoa học Nhật Bản đã tặng hơn 170.000 quyển sách cho chúng tôi, đồng thời giáo viên và sinh viên khoa tiếng Nhật trường chúng tôi cũng đã cùng tham gia vào việc xây dựng trung tâm Văn hiến tiếng Nhật. Cùng với giám đốc thư viện ông Lý Đông Hồng, ông Hayashi Kenichiro đã tham quan “Trung tâm Văn hiến Tiếng Nhật” của thư viện chúng tôi. Ông Hayashi Kenichiro khen rằng, công việc thu thập văn hiến tiếng Nhật của thư viện chúng tôi không những có lịch sử lâu đời, chủng loại phong phú, mà còn có số lượng lớn và giá trị cao. Ông hy vọng sau này có thể tăng cường giao lưu và hợp tác với thư viện chúng tôi, cùng xây dựng “Trung tâm Văn hiến Tiếng Nhật miền Tây Nam” để cung cấp đầy đủ các loại tư liệu văn hiến tiếng Nhật cho những người học tập và nghiên cứu Nhật Bản. Văn hiến tiếng Nhật trong thư viện chúng tôi sẽ phát huy vai trò to lớn hơn trong công việc giảng dạy, nghiên cứu cũng như đào tạo nhân tài. 


3.jpg